Arbeidet med å montere nye skilt ved inngangsdør og nye postkasseskilt starter opp nå.
Hensikten er å få ryddet opp i postkasse-jungelen, samt at vi får en helhetlig profilering på inngangsdørskiltene.
Videre er hensikten at brannmannskap skal kunne finne frem til leilighet som brannpanel viser til ved brannalarm
Styret har engasjert Edberg AS til å montere inngangsdørskilt og postkasseskilt.

Dette er kostnader som dekkes av felleskostnader, men endringer og annet vedlikehold videre må bekostes av hver enkelt.

Postkasseskilt:
Her skal navn og leilighetsnummer fremkomme.

Inngangsdørskilt.
Her føres opp fornavn og etternavn. En linje pr. navn. Maks 3 linjer.

Videre skal leilighetsnummer påføres. Dette er viktig grunnet adresse på brannmelder er lelighetsnummer.
Om det er noen som ikke ønsker navn, skal det uansett påføres leilighetsnummer.

Lykke til!

Hilsen
Samiet Sørengstranda v/ styret.

  5,5 x 12 cm

Postkasseskilt 5 (H) x 12 (B) cm.

Leilighetsnummer. Maks 8 navn (4 navn med venstremarg to kolonner) maks 20 tegn pr. navn.

 

   12,5 (H) 16,5 (B) cm.

Skilt til inngangsdør 12,5 (H) x16 cm (L)

Alle inngangsdører får oppsatt eget skilt. Tekst kommer på en folie (pr. post) – som lett lar seg montere på skiltplate.

Vennligst fyll inn hva som skal stå, inkluder leilighetsnummer, oppgang og etasje.

Husk N eller S nummer
Navn (på alle som skal stå på skiltet)
Adresse
Oppgang og etasje

Telefonnummer og navn til kontaktperson

Hvis spørsmål send mail til oss - post@edbergs.no